مطالب برچسب خورده با ‘دانشگاه تهران’

یادمان یک استاد واقعی*

خانم دکتر منور جزنی (باگدالوا)، استاد بازنشسته گروه زبان روسی دانشگاه تهران، که چندین وچند نسل از روسی‌دانان ایران شاگرد ایشان بودند، در ۹۱سالگی از ...