مطالب برچسب خورده با ‘ترجمه’

کمی درباره بازگشت به ادبیات وطنی!

از کودکی با «کیهان بچه ها»ی مرحوم امیرحسین فردی بزرگ شدیم و همانجا هم داستانهای دنباله دار و کوتاهش را با علاقه میخواندیم. دنباله داستانهای ...

نکاتی از دستور زبان روسی – ۸

در این نوشته نکاتی در خصوص деепричастие (قید فعلی) و نحوه ترجمه آن به فارسی خدمت دوستان عرض خواهد شد. مطلب زیر برگرفته شده از ...