تخصصی روسی

جایی برای نگهداری فایلها

سلام! من فایلهایم را در این چند سال اینجا نگهداری کرده ام. رضایتم از ترین بیت (پارسا اسپیس سابق) ۱۰۰ درصد نبوده ولی استفاده از ...

دانلود فرهنگ لغت و کتاب های جدید در زمینه زبان روسی

کتابها و فرهنگ لغات ذیل طی ماه های اخیر (به فراخور استفاده ای که از آنها می نمایم) جمع آوری شده اند. بعضی از آنها ...

دانلود نسخه اصلی مجموعه کامل آثار تالستوی در ۹۰ جلد (برای ارجاعات کتابخانه ای، مقالات و کتابها)

سلام! اشتباه نکنید ... قرار نیست در این مطلب یک سری فایل رو که همه جا میشه پیدا کرد دریافت کنید. کمی حوصله به خرج ...

یک سخنرانی جذاب درباره قابلیتهای زبان روسی

سلام! این سخنرانی پروفسور بوریس نورمن را با عنوان русский язык как окно в мир بشنوید. ایشان مثل همیشه واقعا مطالب جالبی را بیان کردند. اتفاقا ...

داونلود فرهنگ لغت فارسی-روسی روبینچیک Персидско-русский словарь Ю. Рубинчика

این واژه نامه استثنایی و بسیار گرانبها شامل بیش از 60 هزار مدخل (از جمله اصطلاحات و ضرب المثلها و کلمات عامیانه) است که تاکنون ...

نکاتی از دستور زبان روسی – ۸

در این نوشته نکاتی در خصوص деепричастие (قید فعلی) و نحوه ترجمه آن به فارسی خدمت دوستان عرض خواهد شد. مطلب زیر برگرفته شده از ...

صرف اسامی و نامهای خانوادگی در زبان روسی

مطلب جدید را از آن روی انتخاب کردم که دیدم بسیاری از ما در صرف اسامی و بخصوص نامهای خانوادگی روسی مشکل داریم. بهتر است ...

نکاتی از دستور زبان روسی – ۷

  Способы глагольного действия شیوه های انجام فعل در یکی از مطالب قبلی (مشخصا این پست) موارد مختلفی از مشتقات ساخته شده از افعال (مشخصا فعل ...

نکاتی از دستور زبان روسی-۶

نکاتی ظریف در خصوص تفاوت صفات با صفات فعلی مجهول (شکل کامل و کوتاه)    страдательные причастия и отглагольные прилагательные در مطلب حاضر قصد دارم به ...

نکاتی از دستور زبان روسی – ۵

فعل говорить و تمامی مشتقات فعلی آن: خوب همانطور که از عنوان بالا پیداست، در این پست قصد دارم مشتقات فعلی ساخته شده از ریشه говор را ...