دانلود نسخه اصلی مجموعه کامل آثار تالستوی در ۹۰ جلد (برای ارجاعات کتابخانه ای، مقالات و کتابها)

Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах

ПСС Толстого سلام! اشتباه نکنید ... قرار نیست در این مطلب یک سری فایل رو که همه جا میشه پیدا کرد دریافت کنید. کمی حوصله به خرج دهید و اول توضیحات را بخوانید! این روزها دریافت مجموعه آثار ادبیات روسیه در قالب فایلهای وُرد یا پی دی اف کاری بسیار راحت و در هزاران سایت قابل دسترسی است. البته بیشترِ پایگاهها، نسخه های مخصوص کتاب های الکترونیکی (ebook reader)  و تبدیل به متن شده (OCR) را با فرمتهای بسیار متنوع در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهند و حقیقت اینست که اتفاقا همین نسخه های متنی برای جستجو داخل متن آثار و یافتن نمونه های مورد نظر بدرد می خورند. اما نکته ای که یک محقق نباید از آن غافل شود، دادن آدرس صحیح و کتابخانه ای (و نه اینترنتی) هنگام ذکر منابعِ تحقیق، مقاله، پایان نامه و یا کتابش است. به عبارت دیگر، ابتدا شما مثال مورد نظرتان را بدون سر زدن به کتابخانه (البته اگر دور و برتان کتابخانه ای باشد که این مجموعه آثار را داشته باشد!!) و با جستجوی ساده ای، در یک سایت پیدا می کنید ولی دوست دارید در منابعتان به اصل کتاب با تمام ویژگی های یک ماخذ تمام عیار و دست اول اشاره کنید. اینجاست که نسخه ی پی دی اف pdf (و فرمتهای مشابه که در حقیقت تصویر اسکن شدهء اصلِ اثر هستند) به کار می آید. این نسخه های اسکن شده از روی اصل کتاب، متاسفانه بر خلافِ نسخه های پی دی افِ ساخته شده از یک فایل وُرد، فاقد امکان جستجوی داخل متن هستند و این کار را کمی سخت می کند. به عبارت دیگر شما باید تخمین بزنید، واژه یا جمله مورد نظرتان کجای کتاب است و بعد دنبالش بگردید. البته اگر اهل ذوق و حوصله باشید، بهترین راه، خواندنِ متن اصلی کتاب و یافتن نمونه ها داخل آن است. یعنی با یک تیر، دو نشان زدن.

مجموعه پیش روی شما، به Юбилейное издание معروف است که جلد اول آن در سال 1935 به چاپ رسید و تا حدود 3 دهه ادامه پیدا کرد.

تا جلد چهلم آن تمام آثار نوشتاری از جمله رمانهای بلند، داستانهای بلند و کوتاه گنجانده شده و از جلد 41 به بعد (تا جلد 90)، مقالات و خاطرات و بعد از آن نامه نگاری های این نویسنده بزرگ که مخاطبین بسیار فراوانی از سراسر جهان داشت و نامه های هیچکس را هم بدون جواب نمی گذاشت، به زیور طبع آراسته شده است. آخرین بخش (بعد از جلد 90) هم فهرست اعلام و اسامی است که مطمئنا به کار محققان ارجمند خواهد آمد. Лев Толстой     دانلود 90 جلد به تفکیک با لینک مستقیم و با فرمت پی دی اف (pdf):

Том 01 Детство. Юношеские опыты  (حجم 38 مگ)

Том 02 Отрочество. Юность  (حجم 42 مگ)

Том 03 Произведения 1852-1856 гг  (حجم 34 مگ)

Том 04 Произведения Севастопольского периода. Утро помещика  (حجم 45 مگ)

Том 05 Произведения 1856-1859 гг  (حجم 41 مگ)

Том 06 Казаки  (حجم 36 مگ)

Том 07 Произведения 1856-1869 гг  (حجم 42 مگ)

Том 08 Педагогические статьи 1860-1863 гг  (حجم 65 مگ)

Том 09 Война и мир. Т.1  (حجم 48 مگ)

Том 10 Война и мир. Т.2  (حجم 39 مگ)

در حال قصه گویی برای کودکان

در حال قصه گویی برای کودکان (سال 1909 م)

Том 11 Война и мир. Т.3  (حجم45 مگ)

Том 12 Война и мир. Т.4  (حجم 38 مگ)

Том 13 Война и мир. Черновые редакции и варианты  (حجم 97 مگ)

Том 14 Война и мир. Черновые редакции и варианты. Часть 2-я  (حجم 48 مگ)

Том 15 Война и мир. Черновые редакции и варианты. Часть 3-я  (حجم 37 مگ)

Том 16 Несколько слов по поводу книги Война и мир  (حجم 30 مگ)

Том 17 Произведения 1863, 1870, 1872-1879, 1884  (حجم 86 مگ)

Том 18 Анна Каренина  (حجم 48 مگ)

Том 19 Анна Каренина. Части 5-8  (حجم 44 مگ)

Том 20 Анна Каренина. Черновые редакции и варианты  (حجم 72 مگ)

Том 21 Новая азбука и русские книги для чтения 1874-1875  (حجم 66 مگ)

Том 22 Азбука 1871-1872 гг. Книга 1-4  (حجم 50 مگ)

Том 23 Произведения 1879-1884  (حجم 60 مگ)

Том 24 Произведения 1880-1884  (حجم 84 مگ)

Том 25 Произведения 1880-х годов  (حجم 84 مگ)

همراه با خانواده

نویسنده همراه با خانواده اش (در سال 1887 م.)

Том 26 Произведения 1885-1889  (حجم 83 مگ)

Том 27 Произведения 1889-1890  (حجم 69 مگ)

Том 28 Царство Божие внутри нас 1890-1893  (حجم 45 مگ)

Том 29 Произведения 1891-1894  (حجم 41 مگ)

Том 30 Произведения 1882-1898  (حجم 66 مگ)

Том 31 Произведения 1890-1900  (حجم 32 مگ)

Том 32 Воскресение  (حجم 56 مگ)

Том 33 Воскресение. Черновые редакции и варианты  (حجم 57 مگ)

Том 34 Произведения 1900-1903  (حجم 54 مگ)

Том 35 Произведения 1902-1904  (حجم 76 مگ)

Том 36 Произведения 1904-1906  (حجم 81 مگ)

Том 37 Произведения 1906-1910  (حجم 41 مگ)

Том 38 Произведения 1909-1910  (حجم 59 مگ)

Том 39 Статьи 1893-1898  (حجم 29 مگ)

Том 40 Произведения 1889, 1903-1909  (حجم 36 مگ)

Том 41 Круг чтения. Т.1  (حجم 45 مگ)

Том 42 Круг чтения. Т.1  (حجم 57 مگ)

Том 43 На каждый день. Учение о жизни, изложенное в изречениях. Часть 1  (حجم 33 مگ)

Том 44 На каждый день. Учение о жизни, изложенное в изречениях. Часть 2  (حجم 39 مگ)

Том 45 Путь жизни 1910  (حجم 38 مگ)

Том 46 Дневник 1847-1854  (حجم 57 مگ)

Том 47 Дневники и записные книжки 1854-1857  (حجم 60 مگ)

Том 48 Дневники и записные книжки 1858-1880  (حجم 43 مگ)

Том 49 Записки христианина, дневники и записные книжки 1881-1887  (حجم 26 مگ)

Том 50 Дневники и записные книжки 1888-1889  (حجم 34 مگ)

دست نوشته های نویسنده

صفحاتی از دستنوشته های نویسنده

Том 51 Дневник 1890  (حجم 27 مگ)

Том 52 Дневники записные книжки 1891-1894  (حجم 37 مگ)

Том 53 Дневники записные книжки 1895-1899  (حجم 51 مگ)

Том 54 Дневник, записные книжки и отдельные записи 1900-1903  (حجم 70 مگ)

Том 55 Дневники и записные книжки 1904-1906  (حجم 54 مگ)

Том 56 Дневник, записные книжки и отдельные записи 1907-1908  (حجم 62 مگ)

Том 57 Дневники и записные книжки 1909  (حجم 37 مگ)

Том 58 Дневники и записные книжки 1910  (حجم 66 مگ)

Том 59 Письма 1844-1855  (حجم 41 مگ)

Том 60 Письма 1856-1862  (حجم 50 مگ)

Том 61 Письма 1863-1872  (حجم 38 مگ)

Том 62 Письма 1873-1879  (حجم 51 مگ)

Том 63 Письма 1880-1886  (حجم 51 مگ)

Том 64 Письма 1887-1889  (حجم 36 مگ)

Том 65 Письма 1890-1891 январь-июнь  (حجم 37 مگ)

Том 66 Письма 1891 (июль-декабрь)-1893  (حجم 49 مگ)

Том 67 Письма 1894  (حجم 36 مگ)

Том 68 Письма 1895  (حجم 28 مگ)

Том 69 Письма 1896  (حجم 24 مگ)

Том 70 Письма 1897  (حجم 22 مگ)

Том 71 Письма 1898  (حجم 29 مگ)

Том 72 Письма 1899-1900  (حجم 65 مگ)

Том 73 Письма 1901-1902  (حجم 36 مگ)

Том 74 Письма 1903  (حجم 26 مگ)

Том 75 Письма 1904-1905 январь-июнь  (حجم 25 مگ)

سکه به افتخار تالستوی

سکه ای که در زمان شوروی به افتخار نویسنده ضرب شد

Том 76 Письма 1905 (июль-декабрь)-1906  (حجم 29 مگ)

Том 77 Письма 1907  (حجم 34 مگ)

Том 78 Письма 1908  (حجم 42 مگ)

Том 79 Письма 1909 январь-июнь  (حجم 24 مگ)

Том 80 Письма 1909 июль-декабрь  (حجم 33 مگ)

Том 81 Письма 1910 январь-апрель  (حجم 27 مگ)

Том 82 Письма 1910 май-ноябрь  (حجم 28 مگ)

Том 83 Письма к С.А.Толстой 1862-1886  (حجم 59 مگ)

Том 84 Письма к С.А.Толстой 1887-1910  (حجم 36 مگ)

Том 85 Письма к В.Г.Черткову 1883-1886  (حجم 52 مگ)

Том 86 Письма к В.Г. Черткову 1887-1889  (حجم 34 مگ)

Том 87 Письма к В.Г. Черткову 1890-1896  (حجم 43 مگ)

Том 88 Письма к В.Г.Черткову 1897-1904  (حجم 34 مگ)

Том 89 Письма к В.Г.Черткову 1905-1910  (حجم 24 مگ)

Том 90 Произведения, дневники письма 1835-1910  (حجم 34 مگ)

Указатели  (حجم 69 مگ)

 

همه جلدها را نیز یکجا می توانید از اینجا دریافت کنید (فایل زیپ با حجم کلی 4 گیگابایت).

 

  در پایان هم بعنوان کادوی! ویژه 🙂 برای علاقمندان به این نویسنده بزرگ، صدای تالستوی را (البته با کیفیت نه چندان مطلوب) تقدیم می کنم.

مجموعه اول شامل صدای نویسنده حین خواندن قصه برای کودکان و برخی متون دیگر:

 

مجموعه دوم شامل صدای نویسنده حین خواندن نامه هایش:

  دریافت تمام مجموعه اول بصورت فایل فشرده با حجم 9 مگ دریافت تمام مجموعه دوم بصورت فایل فشرده با حجم 13 مگ

آرامگاه تالستوی

آرامگاه نویسنده در زادگاهش Ясная поляна یاسنایا پالیانا. نوامبر 1910

پی نوشت: لف نیکالایویچ تالستوی یا همان لئو تولستوی حداقل برای من انقدر ارزش داشت که برایش یک پست مجزا و تقریبا مفصل اختصاص دهم. هنوز هم با اینکه بیشتر آثارش را نخوانده ام و یک میلیونیم آثار روسی را نیز، ولی آرزو دارم زمانی در فراغت بال بتوانم بار دیگر جنگ و صلحش را بخوانم. آیا تالستوی دیگری نیز در روسیه زاده خواهد شد؟

نویسنده محبوب من

نقشی زیبا از نویسنده درحالیکه غرق در نوشتن و خواندن است.

شاید بهترین توصیف را از ایشان بتوان در کلمات داستایفسکی (که خود همیشه جزو برترین نویسندگان جهان بوده) دید، آنجا که می گوید:

«Во все времена во всей мировой литературе не было таланта большего, чем Толстой».

۱۲ دیدگاه

 1. فاطمه می‌گوید:

  سلام آقای مهرابی عزیز.
  چه چیز به جایی بود!من فردا قراره یه سخنرانی برم که درباره تالستوی هست خیلی خوشحالم واسه فردا.خیلی مشتاقم بدونم که چه چیزهایی درباره تالستوی قراره اونجا گفته بشه.
  استاد ادبیات ما هم از ما تحقیق می خواد هرکسی یه موضوعی رو انتخاب کرده و مووع تحقیق من درباره دیدگاه معنوی گرای تالستوی هست.
  این روزا هم مشغول خوندن رمان رستاخیز هستم و بعد اون قراره که جنگ و صلح رو بخونم.
  خلاصه این دانلود که گذاشتید برای من جالبه.
  عکسهاش خیلی عالی بود.دست شما درد نکنه.

  پاسخ دادن
  • مهرابی می‌گوید:

   سلام. دیدگاههاى معنوى تالستوى خودش یک پروژه تمام عیار تحقیقى هست و خیلى جا براى کار داره.

   پاسخ دادن
 2. shabeer می‌گوید:

  بسیار خوب است، که تا هنوز بسیاری از بزرگان در جهان موجود است، که هنر دوست استند. و من هم برای همه ای شما بزرگان موفقیت های مزید را ارزومندم.
  و در پایان در صورت امکان تمام یادداشت های که به روسی و فارسی موجود است، اگر میخواهید که یک علاقمند دیگر نیز به جمعی شما افزوده شود. لطف نموده تمام نسخه های الکترونیکی که شما در ویب سایت تان پیشکش مینمایید. به این بنده نیز ارسال فرمایید. که بعید از لطف شما نخواهد بود.

  پاسخ دادن
 3. فاطمه می‌گوید:

  سلام آقای مهرابی
  واقعابابت این مجموعه واقعاارزشمند ممنونم
  فعلانصفش رودانلودکردم ودارم بقیه رودانلودمیکنم بااجازتون میخوام توی کتابخونه دانشگاهمون بزارم.
  برای سایرنویسنده های روسی همچین آرشیوی رونمیزارید؟

  پاسخ دادن
 4. فاطمه می‌گوید:

  سلام
  آقای مهرابی فکرکنم ۴۱том مشکل داره،من چندباردانلودکردم اماکتاب روبازنکرد،امابقیه همشون درست بودند.

  پاسخ دادن
  • مهرابی می‌گوید:

   سلام علیکم. بعد از دریافت فایل یکبار نام آنرا تغییر دهید و سپس آنرا باز کنید. اگر مشکل همچنان پابرجا بود همینجا اعلام کنید تا فایل دیگری جایگزین کنم. ممنون

   پاسخ دادن
  • مهرابی می‌گوید:

   سلام علیکم. بعد از دریافت فایل یکبار نام آنرا تغییر دهید و سپس آنرا باز کنید. اگر مشکل همچنان پابرجا بود همینجا اعلام کنید تا فایل دیگری جایگزین کنم. ممنون

   پاسخ دادن
 5. فاطمه می‌گوید:

  سلام
  مجدداامتحان کردم امابازنشد!

  پاسخ دادن
 6. شیما می‌گوید:

  سلام
  آقای محمدی ، شما در گیلان هستید؟
  و واقعا روسی را از ابتدا در آن دانشگاه شروع کردید؟

  چه وبلاگ زیبایی دارید؟
  آیا امکان دارد، برای ساخت وبلاگ، از طراحتون کمک بگیرم؟ لطفا شماره تماس طراح وبلاگتون را به من هم بدهید؟

  خوشا به حالتون که اینقدر با استعدادید، و توانسته اید اینقدر بسیار عالی این زبان سخت را یاد بگیرید. برای ما هم دعا کنید که بتوانیم کارهای سخت را همچون شما، از جلوی راهمان برداریم.

  منتظر پاسختان هستم.
  شیما تقوی
  از تهران

  پاسخ دادن
  • مهرابی می‌گوید:

   سلام و تشکر بابت لطفتون.
   در صفحه اول وبلاگ در قسمت پایین سمت راست بر روی لینک مربوط به شرکت رایارسام کلیک کرده و با آنها تماس حاصل فرمایید.
   بنده هم قبول دارم که در کارشان حرفه ای هستند.

   پاسخ دادن
 7. شیما می‌گوید:

  شیما تقوی
  shimataghavi1@gmail.com
  بعداز شیما تقوی ( لطفا عدد "یک" را تایپ کنید )

  پاسخ دادن
 8. سعید می‌گوید:

  سلام، جلد ۴۱ همچنان مشکل دارد، اسمشو تغییر دادم بازم مشکل حل نشد . . .

  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *