درباره ساختار آهنگ گفتاری (ИК) در زبان روسی

آهنگ گفتاری بخش ریتمیک و ملودیک گفتار است که در جملات
بعنوان ابزاری برای بیان معانی نحوی و همچنین بیان احساسات و عواطف استفاده می
شود.


آهنگ گفتاری интонация بخش ریتمیک و ملودیک گفتار است که در جملات
بعنوان ابزاری برای بیان معانی نحوی و همچنین بیان احساسات و عواطف استفاده می
شود.


مهمترین
وسیله برای بکار بردن آهنگ گفتاری، قابلیت های تغییر تن صدا می باشد. هر فردی
دارای تن صدای متوسط مخصوص به خود می باشد، اما در موقعیتهای مختلف تغییراتی در تن
صدا بصورت افزایش و یا کاهش آن اتفاق می افتد.


در زبان
روسی می توان 6 (در برخی از منابع 7) ساختار آهنگ گفتاری Интонационная Конструкция - ИК را جدا
نمود. هر یک از
این ИК ها دارای
یک مرکز ثقل می باشد که دقیقا همان هجایی است که تکیه اصلی основное ударение بر روی آن
قرار میگیرد. با مشخص کردن مرکز آهنگ گفتاری، بخشهای قبل (پیش مرکز) و بعد از آن
(پسامرکز) نیز متمایز می گردند که البته ممکن است در مواردی وجود نداشته باشند.
اغلب در جملات، بخش قبل از مرکز دارای تن معمولی و متوسط است. مهمترین و شاخصترین
ویژگی هر آهنگ گفتاری، اندازه بلندی صدا در مرکز (تن مرکزی) و بعد از آن یعنی بر
روی بخش بعد از مرکز می باشد.


ИК ها را می
توان بر روی تصاویر و با استفاده از خطوط نشان دهنده روند افتان یا خیزان و یا
متوسط تن صدا نشان داد.


ИК-1

در این
آهنگ گفتاری، با رسیدن به حرف صدادار واقع در مرکز، بلندی صدا پایین آمده و بخش
پسامرکز نیز با تن زیر متوسط ادا می شود. این آهنگ گفتاری به خوبی در جملات خبری
که در آنها از وقوع و انجام عملی صحبت می شود نمایان است: (مرکز آهنگ گفتاری با
علامت تکیه واژه که بصورت بولد یا پررنگ مشخص شده نشان داده شده است):

Грачи улетели, лес
обнажился, пол
я опустелиИК-2

در این
آهنگ گفتاری بلندی حرف صدادار واقع در مرکز همانند بخش پیش مرکز ادا شده و در بخش
پسامرکز، تن صدا از مقدار متوسط پایینتر می باشد. این آهنگ گفتاری را بیشتر میتوان
در جملات پرسشی دارای کلمه سوالی و همچنین در هنگام خطاب کردن و صدا زدن برای جلب
توجه بکار می روند:

?Куда ты идёшь

? Серёжа,
там опасно


ИК-3

در این
آهنگ گفتاری واکه بخش مرکزی بصورت شدیدا خیزان یعنی با تن بالا ادا شده و بخش
پسامرکز با بلندی کمتر از متوسط ادا می شود. این آهنگ گفتاری را بیشتر در جملات
پرسشی که بدون کلمه سوالی ادا می شوند، می توان یافت:

? Анна пьёт сок

? Анна пьёт сок

? Анна пьёт
сокИК-4

در این آهنگ گفتاری واکه بخش مرکزی بصورت افتان بوده
و بخش پسامرکز با تن بالاتر از متوسط ادا می شود. این آهنگ گفتاری را بیشتر در
جملات پرسشی ناقص که در آنها حرف ربطی
а
مقایسه ای بکار رفته و همچنین در جملات پرسشی کوتاه با لحن طلب گونه استفاده می
شوند:

А Наташа?

Ваше имя?        Фамилия?

در صورت نبود
بخش پسامرکز، هر دو بخش خیزان و افتان در همان مرکز ادا می شوند:

? А тыИК-5

این آهنگ
گفتاری دارای دو مرکز می باشد: واکه بخش مرکزی اول بصورت خیزان و واکه بخش مرکز
دوم و یا واکه بعد از آن بصورت افتان و با تن پایین ادا می شوند. ضمنا تن صدا بین
دو مرکز با بلندی بالاتر از متوسط و بخش پسامرکز با تن کمتر از متوسط ادا می
شوند.این آهنگ گفتاری را میتوان در جملاتی که برای بیان ویژگی های بارز و تحسین
عمل و یا تعجب از یک حالت خاص بکار می روند، مشاهده نمود:

Какой у него голос!

Как она
пишет!

Настоящая весна!

این آهنگ
گفتاری را همچنین میتوان در جملات پرسشی دارای کلمه سوالی مشاهده نمود:

Какой у него голос ?

Куда ты идёшь ?


ИК-6

در این
آهنگ گفتاری واکه بخش مرکزی بصورت خیزان بوده و تن بخش پسامرکز بالاتر از متوسط
ادا می شود. این آهنگ گفتاری در جملاتی که در آنها بروز غیر منتظره و فوق العاده
یک حالت، ویژگی یا عملکردی دیده می شود، بکار می رود:

! Какой компот вкусный

!Какой у него голос

! Сколько
воды набралось

۱ دیدگاه

 1. تجربه گر می‌گوید:

  به نکته مهمی اشاره فرموده اید. رعایت ИК ها به درک مفهوم جملات و همچنین به زیبایی نوای آن ها کمک بسیاری می کند. در واقع، ИК گفتار را زنده می کند.

  یادش به خیر، در حدود سال ۱۳۷۰ یا ۷۱ که دانشجو بودم، مجموعه ای شامل ۱۰ صفحه بزرگ گرامافون با کتابچه همراه آن را خریدم که در آن به خوبی و به طور مفصل به مبحث ИК پرداخته شده بود. دیالوگهای فراوانی هم داشت. در آن سالهای قحطی منابع کمک آموزشی روسی، این صفحه ها حکم کیمیا را داشت. من خودم از آن زیاد بهره بردم به ویژه به خاطر این که دستگاه گرامافون خوبی هم داشتم، اما متاسفانه دانشجویان زبان روسی آن سال ها امکان استفاده از آن را نداشتند.

  جناب آقای مهرابی، من نتوانستم تصویر مندرج در زیر ИК های مطلب شما را ببینم. نمی دانم اشکال از کجاست. شاید بهتر باشد شما سایت میزبان تصاویر را بازدید کنید تا مبادا اشکال از آن باشد.

  ارادتمند شما
  تجربه گر

  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *