کتابخانه و انتشارات

.Статьи, гостевые книги, полезные ссылки ... и другое

در اینجا سعی خواهم کرد مطالبی از خود (شامل مقالات، ...) و یا سایر مطالب موجود در فضای مجازی که برای مطالعه مفید به نظر برسند، برای علاقمندان قرار دهم.